Hàng loạt Nhà hát ở TP HCM bây giờ ra sao?

(Khỏe Plus 24h) - Ngoài Nhà hát Thành phố còn đang hoạt động thường xuyên thì tại TP HCM nhiều nhà hát khác như Hòa Bình, Bến Thành ít có hoạt động biểu diễn, đặc biệt, Nhà hát Trần Hữu Trang xây xong nhưng hầu như chỉ đóng cửa, rất lãng phí. 
Vũ Sơn
Số trang

Tin tức Tin nhanh mới nhất

Tin hình ảnh mới