Trĩ lòi cả ra, tìm rau bình bát điều trị khỏi cần cắt

(Khỏe Plus 24h) - Ai bị trĩ đọc ngay bài viết này, khỏi cần đi cắt vẫn khỏi triệt để. Việc cần làm là đi tìm dây bình bát ngay và luôn.
 
Nhật Minh (tổng hợp)
Số trang

Tin tức Thuốc hay mới nhất

Tin hình ảnh mới