Thuốc ho từ dược liệu có an toàn?

Thuốc ho từ dược liệu có an toàn?

Ho là phản ứng của cơ thể để bài tiết những dị vật ra ngoài cơ thể và làm sạch đường hô hấp. Khi bị ho, một trong những loại thuốc có thể sử dụng là các loại thuốc ho từ dược liệu...
Những cây thuốc có tác dụng cầm máu rất dễ tìm xung quanh chúng ta

Những cây thuốc có tác dụng cầm máu rất dễ tìm xung quanh chúng ta

Trong sinh hoạt hàng ngày, khi bị những vết thương nhẹ, nông có chảy máu, trước hết cần nâng cao phần bị thương lên, dùng một khăn sạch hoặc dùng tay (nếu không có khăn) ấn chặt ngay vào vết thương. Sau đó có thể dùng một trong số cây thuốc đơn giản, dễ kiếm sau đây băng ép để cầm máu.