Xúc động hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ

(Khỏe Plus 24h) - Hình ảnh giản dị và cao quý của Bác Hồ sẽ sống mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hoà bình trên thế giới. 
Quốc Lê
Số trang

Tin tức Thời sự mới nhất

Tin hình ảnh mới