Ấm lòng tủ quần áo từ thiện tự chọn cho người nghèo giữa đông lạnh

(Khỏe Plus 24h) - Những tủ quần áo từ thiện xuất hiện ngày một nhiều, nó giúp cho những người nghèo khổ có tấm áo ấm ngày mùa đông lạnh giá này.
Thiên Anh
Số trang

Tin tức Thời sự mới nhất

Tin hình ảnh mới