Bác tin nghỉ Tết Nguyên đán... 20 ngày

Bác tin nghỉ Tết Nguyên đán... 20 ngày

Theo Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH), lịch nghỉ lễ tết Nguyên đán (Tết Âm lịch) được quy định rõ trong Luật lao động, cụ thể tại điều 115 quy định là 5 ngày.