Sao Hollywood cay đắng vì bị bố mẹ cướp tiền trắng trợn

(Khỏe Plus 24h) - Không chỉ bị bố mẹ cướp trắng số tiền mồ hôi nước mắt kiếm được, sao Hollywood còn cay đắng vì bị cướp đi cả tuổi thơ.
Thái An (Theo The Richest)
Số trang

Tin tức Sao mới nhất

Tin hình ảnh mới