Sao Hollywood biến dạng vì tăng cân không kiểm soát

(Khỏe Plus 24h) - Tăng cân không kiểm soát, sao Hollywood đã bị biến dạng xấu xí tới mức không nhận ra.
Bảo Tâm (Theo galacticbuzz, ảnh: galacticbuzz)
Số trang

Tin tức Sao mới nhất

Tin hình ảnh mới