NS Duy Phương bức xúc muốn kiện Sau ánh hào quang là ai?

(Khỏe Plus 24h) - Bị Lê Giang tố vũ phu trong Sau ánh hào quang, Duy Phương chỉ muốn chết vì mang tiếng xấu. Trước đây, Duy Phương là danh hài nổi tiếng.
Thu Cúc
Số trang

Tin tức Sao mới nhất

Tin hình ảnh mới