Nơi diễn ra trận đánh công kiên lớn đầu tiên của Việt Minh

(Khỏe Plus 24h) - Trận Đông Khê là trận tiến công địch trong công sự vững chắc lớn nhất của ta kể từ sau ngày độc lập tới thời điểm năm 1950. Trận đánh đã đánh dấu sự phát triển của quân đội Việt Minh, làm cơ sở cho sự hình thành chiến thuật sau này.
Quốc Lê
Số trang

Tin tức Lạ - Độc - Cười mới nhất

Tin hình ảnh mới