Hé lộ cách chọn tên đặc biệt của thành viên Hoàng gia Anh

(Khỏe Plus 24h) - Nhất cử nhất động của các thành viên Hoàng gia Anh như Nữ hoàng  Elizabeth II, Hoàng tử William... luôn được công chúng hết sức quan tâm. Tuy nhiên, không nhiều người biết những thành viên này mang họ gì. Trên thực tế, các thành viên Hoàng gia Anh có một số lựa chọn tên họ cho mình.
Tâm Anh (theo TechInsider)
Số trang

Tin tức Lạ - Độc - Cười mới nhất

Tin hình ảnh mới