Điểm danh bốn đàn tế cổ xưa của triều Nguyễn

(Khỏe Plus 24h) - Đàn Nam Giao, đàn Xã Tắc, đàn Sơn Xuyên và đàn Âm Hồn là bốn đàn tế của triều Nguyễn còn tồn tại ở Huế cho đến nay. Cùng điểm qua những nét chính của các đàn tế trăm tuổi này.
Quốc Lê
Số trang

Tin tức Lạ - Độc - Cười mới nhất

Tin hình ảnh mới