Làm gì khi hành lý bị thất lạc trên chuyến bay?

(Khỏe Plus 24h) - Hãy làm việc với hãng hàng không khi hành lý bị thất lạc trên chuyến bay để nhận được cách giải quyết thỏa đáng.
Hoàng Minh (Theo BI)
Số trang

Tin tức Kinh nghiệm mới nhất

Tin hình ảnh mới