Tai hại không ngờ từ thói quen nhổ tóc bạc

(Khỏe Plus 24h) - Nhổ tóc bạc tưởng chừng là hành động vô hại nhưng tiềm ẩn sau nó là những nguy cơ khó lường với sức khỏe.
 
Hà Nguyễn (tổng hợp)
Số trang

Tin tức Khỏe A-Z mới nhất

Tin hình ảnh mới