Check in hố đá trái tim, ai có duyên mới có thể nhìn thấy

(Khỏe Plus 24h) - Hố đá trái tim là một “phát kiến” gần đây của các phượt thủ khi ghé thăm Ninh Thuận. Người ta kể nhau nghe về chuyến tìm kiếm hố đá li kỳ, mà có lẽ ai có duyên mới có thể nhìn thấy.
Ngân Anh
Số trang

Tin tức Giới trẻ mới nhất

Tin hình ảnh mới