Viện Thẩm Mỹ Lavender Lừa Khách Hàng

Cập nhật thông tin vụ việc Viện thẩm mỹ Lavender lừa khách hàng. Viện thẩm mỹ Lavender bị đình chỉ hoạt động, sai phạm nghiêm trọng trong quá trình hoạt động khi tung hô bác sĩ Hàn Quốc phẫu thuật, rồi hợp tác BV Hồng Ngọc, Xanh Pôn.