Viện Thẩm Mỹ Lavender Bị Dừng Hoạt Động

Thông tin, hình ảnh mới nhất về vụ việc Viện thẩm mỹ Lavender bị dừng hoạt động. Viện thẩm mỹ Lavender lừa khách hàng, quảng cáo láo và sai phạm nghiêm trọng trong quá trình hoạt động khiến dư luận bức xúc.