Bài Học Cuộc Sống

Nơi chia sẻ những Bài Học Cuộc Sống trong cuộc sống, tình yêu, hôn nhân, nơi mọi người tìm thấy sự đồng cảm và kinh nghiệm, bài học cuộc sống cho mình qua những Bài Học Cuộc Sống được chia sẻ.
7 điều phũ phàng nhất, ai biết trước kẻ đó khôn, ai biết sau người đó dại

7 điều phũ phàng nhất, ai biết trước kẻ đó khôn, ai biết sau người đó dại

Cuộc sống ngoài kia lại không hề có bà tiên hay ông bụt. Sẽ không ai mang đến cho bạn chiếc đũa thần để hóa phép điều bạn muốn thành hiện thực. Chỉ có bạn mới có thể cứu lấy bạn, chỉ có bạn mới có thể giúp bạn. Vì vậy, đừng đợi người khác làm điều chỉ duy nhất bạn mới có thể làm được…