Sữa đậu nành Tribeco vón cục nổi váng

Khách hàng bức xúc khi phát hiện sữa đậu nành Tribeco vón cục nổi váng. Sữa đậu nành Tribeco liên tục bị khách hàng tố bốc mùi, kết tủa.