Sập Giàn Giáo Formosa

Hiện trường vụ sập giàn giáo Formosa ở Hà Tĩnh làm 14 người chết, cập nhật thông tin hình ảnh mới nhất vụ sập giàn giáo khinh hoàng và công tác cứu hộ hiện nay.