Những Cái Nhất Của Việt Nam, Thế Giới 2015

Những tin tức, hình ảnh, những cái "nhất" của Việt Nam, Thế giới hay những thành tích kinh dị của Việt Nam, thế giới khiến nhiều người phải giật mình...