Nghi vấn Yanhee Spa Clinic làm hoại tử môi khách

Cập nhật những thông tin, hình ảnh chi tiết, mới nhất liên quan đến nghi vấn Yanhee Spa Clinic làm hoại tử môi khách, nguyên nhân môi khách có thể bị hoại tử do làm đẹp tại cơ sở Yanhee Spa Clinic không phép....