Nghệ Sĩ Hán Văn Tình

Nghệ sĩ Hán Văn Tình đã nhập viện trở lại khi tình hình bệnh của anh có diễn biến xấu. Nghệ sĩ Hán Văn Tình bị bệnh ung thư vào cuối năm 2014.