MacCoffee café Phố Không Đảm Bảo Vệ Sinh

Cập nhật thông tin, hình ảnh về Maccoffee café Phố không đảm bảo vệ sinhMaccoffee café Phố cafe sữa đá không đảm bảo ATTP khiến công ty ông ty TNHH FES (Việt Nam) bị phạt 200 triệu đồng.