Lời Phật Dạy

Cùng lắng nghe lời Phật dạy về cuộc sống qua những câu chuyện Phật giáo vô cùng ý nghĩa. Mỗi lời Phật dạy là một bài học cuộc sống quý báu. Hãy cùng đọc, cùng ngẫm và ngấm.
Nhân quả là có thật hay không?

Nhân quả là có thật hay không?

“Nhân quả báo ứng” chính là làm thiện được quả báo thiện, còn làm các điều ác bị quả báo ác. “Luật nhân quả” chính là phương thức, qui tắc cùng định luật cố định của nhân quả báo ứng.
Hồ Ngọc Hà đá xéo kẻ đâm sau lưng được gọi là bạn

Hồ Ngọc Hà đá xéo kẻ đâm sau lưng được gọi là bạn

Là người luôn có những dòng trạng thái thâm thuý, "nói đông, chết tây" khiến nhiều người giật mình thon thót, Hồ Ngọc Hà tiếp tục gây "bão" khi mượn lời Phật dạy để đá xéo một người cô từng gọi là bạn.