Lễ Hội Halloween

Cập nhật không khí của Lễ hội Halloween; Hình ảnh cách trang trí nhà chào đón Halloween; những phong tục đón Halloween ở các nước trên thế giới.