Cơn Sốt Game Pokemon Go

Cập nhật những thông tin, hình ảnh, clip mới nhất về cơn sốt game Pokemon Go đang khiến cả thế giới điên đảo, cách chơi Pokemon Go, những nơi bắt Pokemon Go....
Sài Gòn thời Pokemon Go

Sài Gòn thời Pokemon Go

Cơn sốt Pokemon Go thay đổi đời sống Sài Gòn về đêm, người chơi ra đường nhiều hơn, ảnh hưởng cả với những người không mê game.