Cá Nục Nhiễm Độc Phenol

Thông tin cập nhật về vụ cá nục nhiễm độc bởi chất phenol ở Quảng Trị; những kết luận của cơ quan chức năng về sự an toàn khi sử dụng cá nục chứa phenol; ý kiến của người tiêu dùng về thông tin cá nục nhiễm độc.