Bói Nốt Ruồi

Bói Nốt Ruồi trên cơ thể chính xác năm 2016. Ý nghĩa Bói Nốt Ruồi trên mặt
Nhận diện 5 nốt ruồi trên mặt đàn ông là khắc tinh của vợ

Nhận diện 5 nốt ruồi trên mặt đàn ông là khắc tinh của vợ

Theo nhân tướng học, nốt ruồi là một trong những đặc điểm để dự đoán vận mệnh của con người. Với đàn ông sở hữu những nốt ruồi này trên khuôn mặt thường là số khắc vợ. Tình cảm vợ chồng không mấy hòa thuận, hôn nhân vì thế thường không bền vững.