Bệnh trầm cảm

Bệnh trầm cảm là bệnh về tâm lý khi bị căng thẳng hay có chuyện gì về cú sốc tinh thần cao độ thì tâm lý của con người rơi vào trạng thái mất cân bằng
Mắc bệnh trầm cảm vì... nặng tai

Mắc bệnh trầm cảm vì... nặng tai

(Kiến Thức) - Chứng nặng tai đã dần dần đưa ông H. đến tình trạng mắc bệnh trầm cảm, cũng vì người khác cứ phải quát lên nhiều lần khi nói chuyện với ông.