Có một địa điểm rất đáng để khám phá ở Nha Trang

(Khỏe Plus 24h) - Hiện tại, dù chưa được nhiều du khách biết đến, tịnh xá Ngọc Sơn thực sự là một địa điểm rất đáng để khám phá ở thành phố biển Nha Trang.
Quốc Lê
Số trang

Tin tức Du lịch mới nhất

Tin hình ảnh mới