Sinh vật tự nổ tung cơ thể cứu đồng loại, đáng khâm phục

(Khỏe Plus 24h) - Loài kiến tự nổ tung cơ thể Colobopsis explodens có tính cộng đồng cực cao. Chúng sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ đồng loại... có những đức tính mà ngay cả con người cũng còn phải học hỏi.
Hà Nguyễn (TH)
Số trang

Tin tức Chuyện Lạ - Độc mới nhất

Tin hình ảnh mới