Kỳ thú loài ốc tạo thành con đường bằng ốc viết dài nhất Việt Nam

(Khỏe Plus 24h) - Bờ biển Bình Đại (Bến Tre) và bờ biển Trà Vinh đều được phủ kín bởi hàng triệu con ốc viết bị sóng đánh dạt vào bờ vào mùa gió chướng mỗi năm, tạo nên những con đường bằng vỏ ốc viết dài nhất Việt Nam.
Lưu Thoa (TH)
Số trang

Tin tức Chuyện Lạ - Độc mới nhất

Tin hình ảnh mới