Kỳ thú loài ếch “đại gia”, đặc sản tiến vua xưa ở Việt Nam

(Khỏe Plus 24h) - Loài ếch hương là loài ếch đặc biệt trên núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), vốn là loại đặc sản xưa kia chỉ dùng để tiến vua ở nước ta và chỉ sống được ở những nơi có địa hình cao.
Hà Nguyễn (TH)
Số trang

Tin tức Chuyện Lạ - Độc mới nhất

Tin hình ảnh mới