Những món ăn từ bọ cạp dân nhậu mê tít

(Khỏe Plus 24h) - Vẻ ngoài kinh dị không hề ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của các món ăn từ bọ cạp đối với dân nhậu, nhất là bò cạp chiên giòn, rang muối... 
Nga Quỳnh (TH)
Số trang

Tin tức Ăn ngon mới nhất

Tin hình ảnh mới