10 loài động vật có thể giết người hàng loạt bằng nọc độc

Nọc độc của mỗi một cá thể thuộc các loài động vật này có đủ sức mạnh để giết chết hàng chục cho đến hàng trăm người.
Theo Zing News
Số trang