Chênh 18 tuổi, cách nửa vòng trái đất vẫn yêu online và cưới

(Khỏe Plus 24h) - Cách nhau đến 24.000km nhưng cặp đôi này vẫn yêu nhau qua mạng và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Mi Trần (Theo MR)
Số trang

Tin tức Yêu - tám mới nhất

Tin hình ảnh mới