Tôi phục vợ vì điều này

Tôi phục vợ vì điều này

Mấy ngày Tết em về ở cùng bố mẹ tôi, em đã khiến cả gia đình tôi phải ngỡ ngàng vì người vợ hiền dâu thảo.