Những bệnh phụ nữ hay mắc hơn nam giới

Những bệnh phụ nữ hay mắc hơn nam giới

Có một số bệnh phụ nữ rất hay mắc, chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với nam giới. Đó là các bệnh gì và vì sao phụ nữ hay mắc? Có phòng tránh được không?