Thiếu nữ hôn mê vì lý do không ngờ

Thiếu nữ hôn mê vì lý do không ngờ

Theo BS Nguyễn Thành Nguyên - Phó khoa Cấp cứu hồi sức tích cực chống độc người lớn BV Nhiệt đới, bệnh nhân được chẩn đoán bị uốn ván.