Bà Tây hết lòng với ngành y tế Việt Nam

Bà Tây hết lòng với ngành y tế Việt Nam

Ngay lần đầu tiên trở về Nha Trang (Khánh Hòa) quê hương của chồng, bà đã bắt tay vào việc vận động quyên góp các thiết bị y tế, thuốc tân dược...