Vì sao củ ấu được gọi là “nhân sâm của người nghèo“?

Vì sao củ ấu được gọi là “nhân sâm của người nghèo“?

(Khỏe Plus 24h) - Nhiều người dân miền Tây quen gọi củ ấu là “nhân sâm của người nghèo” vì công dụng chữa bệnh thần kỳ của chúng. Nhiều người dân miền Tây quen gọi củ ấu là “nhân sâm của người nghèo” vì công dụng chữa bệnh thần kỳ của chúng. Nhiều người dân miền Tây quen gọi củ ấu là “nhân sâm của người nghèo” vì công dụng chữa bệnh thần kỳ của chúng.