Từ Tịnh Lôi xuống sắc ở tuổi 42

(Khỏe Plus 24h) - Ở tuổi 42, Từ Tịnh Lôi béo lên trông thấy và bị chê xuống sắc.
Thái An (Theo Ifeng)
Số trang

Tin tức Sao mới nhất

Tin hình ảnh mới