Làm thế nào vượt qua kỳ thi không căng thẳng?

Làm thế nào vượt qua kỳ thi không căng thẳng?

(Khỏe Plus 24h) - Việc căng thẳng sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng làm bài thi của sĩ tử, vì thế việc giảm bớt căng thẳng trước mỗi mùa thi là điều vô cùng quan trọng.