Những bệnh ung thư nào có thể tránh được nhờ trà xanh?

Trà xanh phòng ung thư không phải là thông tin mới. Nhưng cụ thể loại đồ uống này phòng được bệnh ung thư nào?
Hòa An (theo BS)
Số trang

Tin tức Khỏe Plus mới nhất

Tin hình ảnh mới