Những sự thật đáng ngạc nhiên về trứng không biết quá phí

(Khỏe Plus 24h) - Mỗi quả trứng mất từ 24-26 giờ để hình thành bên trong con gà mái, trứng cũng được sử dụng trong nhiều loại văcxin phổ biến...
Thảo Nguyên (theo List25)
Số trang

Tin tức Khỏe A-Z mới nhất

Tin hình ảnh mới