Chuyện Gia Đình

Hôn nhân gia đình, chuyện gia đình xúc động, cách ứng xử và giữ gìn hạnh phúc gia đình, những câu chuyện về đời sống gia đình đời sống vợ chồng.
Khi quý ông ở nhà vợ nuôi

Khi quý ông ở nhà vợ nuôi

Phụ nữ ở nhà chồng nuôi thì bị gọi là đồ ăn bám. Đàn ông ở nhà vợ nuôi thì bị gọi là đồ đàn bà.
Có ai như tôi, vui mừng vì chồng vô sinh

Có ai như tôi, vui mừng vì chồng vô sinh

Sự thật trớ trêu ấy lẽ ra tôi không nên vui mừng, nhưng có lẽ đó là cái giá phải trả cho anh và cũng là cái giá của người đàn bà cướp chồng tôi.