Thăm ngôi nhà Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời

(Khỏe Plus 24h) - Tại làng Hoàng Trù có một ngôi nhà đơn sơ nhưng vô cùng đặc biệt, đó là nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời vào buổi sáng ngày 19/05/1890.
Quốc Lê
Số trang

Tin tức Du lịch mới nhất

Tin hình ảnh mới