Độc đáo những ngôi chùa Một Cột không nằm ở Hà Nội

(Khỏe Plus 24h) - Từ hình mẫu của ngôi chùa Một Cột biểu tượng đất Thăng Long, nhiều phiên bản chùa Một Cột khác nhau đã được phục dựng ở khắp Việt Nam.
Quốc Lê
Số trang

Tin tức Du lịch mới nhất

Tin hình ảnh mới