Top 15 điểm đến hút khách châu Âu năm 2017

Top 15 điểm đến hút khách châu Âu năm 2017

(Khỏe Plus 24h) - Mới đây, thủ đô Hà Nội được bình chọn là một trong số những điểm đến hút khách châu Âu năm 2017 cùng với Turin (Italy), Astana (Kazakhstan)...