Vì sao dùng viagra vẫn bất lực?

Vì sao dùng viagra vẫn bất lực?

Nhiều quý ông đến tuổi xế chiều đã phải tìm đến Viagra, tuy nhiên, nhiều trường hợp uống nhưng không có tác dụng.