5 bộ phim bom xịt của năm 2016

5 bộ phim bom xịt của năm 2016

Mới giữa năm 2016 nhưng đã có không ít bộ phim bom tấn được mong chờ với kinh phí khổng lồ lại thất bại thảm hại.